ORAMOUNT 1811 predstavlja duplolepljivu traku debljine 1100 mikrona, koja se sastoji od bele poliolefinske pene sa obe strane, obložene modifikovanim solventnim akrilitnim lepkom. Lepak je zaštićen plavim dvostranim silikonskim papirom i poseduje visok nivo inicijalne adhezije na hrapavim i neravnim površinama.

Koristi se za montažu plastičnih i penastih elemenata panela, cevi, kanala, kao i za pleksiglas i ogledala. Može se koristiti kao samolepljivi medijum za kuke, znakove, držače i sl. Idealno za izložbene prostore i sale za konferencije.

ORAMOUNT 1816 predstavlja duplolepljivu traku debljine 1640 mikrona, koja se sastoji od bele poliolefinske pene sa obe strane, obložene modifikovanim solventnim akrilitnim lepkom. Lepak je zaštićen plavim dvostranim silikonskim papirom i poseduje visok nivo inicijalne adhezije na hrapavim i neravnim površinama.

Koristi se za montažu plastičnih i penastih elemenata panela, cevi, kanala, kao i za pleksiglas i ogledala. Može se koristiti kao samolepljivi medijum za kuke, znakove, držače i sl. Idealno za izložbene prostore i sale za konferencije.

ORAMOUNT 1822 predstavlja duplolepljivu traku debljine 1100 mikrona, koja se sastoji od crne poliolefinske pene sa obe strane obložene modifikovanim solventnim akrilitnim lepkom. Lepak je zaštićen belim dvostranim silikonskim papirom i poseduje visok nivo inicijalne adhezije na hrapavim i neravnim površinama.

Koristi se za učvršćivanje različitih materijala, kao što su metal, plastika, staklo, keramika. Takođe, pošto poseduje odlična vezivna svojstva, što se pokazalo vrlo korisnim u proizvodnji solarnih panela, kao i aluminijumskih i staklenih panela u spoljašnjoj upotrebi.

ORAMOUNT 1824 L5 predstavlja duplolepljivu traku debljine 950 mikrona, koja se sastoji od crne poliolefinske pene, sa obe strane obložene modifikovanim solventnim akrilitnim lepkom. Zahvaljujući svojstvima lepka zagarantovana je jačina i otpornost na visoke temperature, kiseline i solvent. Lepak je zaštićen belim dvostranim silikonskim papirom.

Koristi se za učvršćivanje panela, natpisa i aplikacija u automobilskoj industriji.

ORAMOUNT 1840 predstavlja duplolepljivu poliolefinsku penu debljine 900 mikrona, na bazi gume koja omogućava odlično prianjanje na raznovrsne podloge. Temperaturni opseg: -30°C do +70°C, otpornost: 95kg/m3. Kao univerzalni i ekonomični proizvod, koristi se za lepljenje tabli, displeja, za razne kućne aplikacije i sl.

ORABOND 1453 LT predstavlja obostrano lepljivu providnu polipropilensku foliju debljine 100 mikrona, koja omogućava izuzetno jako prianjanje i visoku otpornost lepka. Temperaturni opseg: -40°C do +70°C, sila adhezije: 18N/25mm. Koristi se za pozicioniranje lakših znakova, ploča, profila na ravnim površinama, kao i na metalu, papiru i krutim PVC pločama.

ORABOND 4040 predstavlja duplolepljivu providnu foliju debljine 12 mikrona, koja je obložena silikonskim papirom bele boje i trajnim poliakrilnim lepkom. Traka predstavlja praktično rešenje za panele i materijale gde nije moguće drugačije fiksiranje između aplikacionog materijala i podloge, a može se koristiti kako za horizontalne, tako i za vertikalne aplikacije.