EURODROP Poly Dispencer E33 predstavlja automatski dispenser za nalivanje smole za stikere, koji je dosta jednostavan za upotrebu.

Obezbeđujući kako ručno, tako i automatsko rukovanje, E33 može da proizvede manje ili veće stikere, jednostavnijeg ili komplikovanijeg oblika. Takođe, moguća je i kontrola pritiska.

 

EURODROP Poly Dispencer E35 predstavlja automatski dispenser za nalivanje smole za stikere koji omogućava visoku produktivnost i velike količine nalivenih nalepnica bilo kakvog oblika i forme. Obezbeđujući kako ručno, tako i automatsko rukovanje, E35 u mogućnosti je da proizvede preko 1400 stikera (u zavisnosti od veličine) u roku od jednog sata.

KARAKTERISTIKE 

  • funkcija nalivanja identične količine smole na svaku nalepnicu, što se pokazalo korisno pri nalivanju većeg broja nalepnica identičnog oblika
  • automatsko neprekidno nalivanje – vremenska kontrola pauze pri nalivanju većeg broja nalepnica identičnog oblika sa jednim pritiskom na nožnu pedalu
  • u toku rada izlivanje može biti trenutno zaustavljeno puštanjem nožne pedale
  • regulacija pritiska, opseg pritiska, 24 V transformator, električna kontrola nalivanja, kontrola pedalom


EURODROP Poly Dispencer E36
predstavlja automatski dispenser koji omogućava visoku produktivnost i velike količine nalivenih nalepnica bilo kakvog oblika i forme. Obezbeđujući kako ručno, tako i automatsko rukovanje, E36 u mogućnosti je da proizvede preko 1400 stikera (u zavisnosti od veličine) u roku od jednog sata.

KARAKTERISTIKE 

  • funkcija nalivanja identične količine smole na svaku nalepnicu, što je korisno pri nalivanju većeg broja nalepnica identičnog oblika
  • automatsko neprekidno nalivanje – vremenska kontrola pauze pri nalivanju većeg broja nalepnica identičnog oblika sa jednim pritiskom na nožnu pedalu
  • u toku rada izlivanje može biti trenutno zaustavljeno puštanjem nožne pedale
  • regulacija pritiska, opseg pritiska, 24 Volt transformator, električna kontrola nalivanja, kontrola pedalom, 110/220 Volt, 60 Watt