ARGON MANOUKIAN ZERO-IN DUAL SV  je fotopolimer emulzija za izradu matrica u procesu sitoštampe, visoko kvalitetna, otporna na rastvarače.

KARAKTERISTIKE

 • Izvanredna otpornost na boje bazirane na rastvaračima, plastisol boje i UV boje
 • Lako se koristi
 • Bez rastvarača, ekološka
 • Omogućava postizanje povećane debljine sita (50-100 mikrona)
 • Odlična otpornost na lepljive trake
 • Omogućava lako čišćenje sita
 • Hemijsko očvršćavanje nije preporučljivo
 • Otporna na vlagu
 • Odlična rezolucija i definicija

SPECIFIKACIJE

 • Senzibilizovanje emulzije: senzibilizovati emulziju sa Diazo Micro HD/ novi Diazo Senzibilator. Nije preporučljivo rastvoriti u vodi – spreman je za upotrebu. Učestalo ga mešati sve dok se potpuno ne rastvori. Kada je potpuno rastvoren ostaviti emulziju da odstoji sat vremena i otpusti vazduh.
 • Premazivanje: sito treba da bude potpuno odmašćeno, čisto i suvo. Koristeći automatsku mašinu za nanošenje emulzije, polako naneti dva premaza sa obe strane sita.
 • Sušenje: u sušari najmanje jedan sat na max temperature od 30-35 °C. Pripremljeno sito može biti eksponirano u toku dve nedelje ako nije izloženo toploti i direktnom svetlu.
 • Ekspozicija: preporučuje sa 60 sekundi pod sledećim uslovima: svila 120 niti/cm, temperatura od 20 °C, vlažnost 50%, razdaljina od 1 m, halogenom lampom od 5000 W. Preporučujemo da se obavezno napravi proba da bi se utvrdilo tačno vreme ekspozicije.
 • Razvijanje: u vodi 5 minuta na sobnoj temperaturi. Ispirati vodenim mlazom sve dok se matrica potpuno ne pojavi. Kada se matrica pojavi, osušiti je na sobnoj temperaturi ili u sušari na 30 °C.
 • Očvršćavanje – ojačavanje: nije preporučljivo. Da bi se povećao broj prolaza potrebno je izvršiti dodatnu eksponažu u trajanju od 60-120 sekundi.
 • Lakiranje: zaštitni lak se ne preporučuje.
 • Retuširanje: može da se izvrši uz pomoć DUAL SV na savršenom suvom situ. Posle retuširanja, treba ponovo izvršiti eksponažu.
 • Čišćenje: alate posle upotrebe treba odmah oprati vodom.
 • Obnavljanje sita: sa polstripom 161800

ROK TRAJANJA
Senzibilizovana emuzija – 2 meseca ako se čuva na nižoj temperaturi od 4-10°C. U originalnom pakovanju pri temperaturi od 20°C emulzija ima vek trajanja 12 maseci.

VAŽNO
S obzirom da rezultati zavise od mnogih faktora preporučujemo da se obavezno izvrši proba kako bi se ostvarili najbolji rezultati. Emulziju obavezno promućkati pre upotrebe.