ARGON MANOUKIAN ZERO-IN SR  je emulzija za izradu matrica u procesu sitoštampe, otporna na rastvarače.

KARAKTERISTIKE

 • Može da bude eksponirana iz nekoliko različitih izvora svetlosti
 • Izvanredna otpornost na boje bazirane na rastvaračima
 • Kratko vreme eksponaže
 • Bez rastvarača, ekološka
 • Odlična hemijska i mehanička otpornost
 • Veoma dobra definicija
 • Dobra providnost
 • Sita se mogu ponovo koristiti posle štampe
 • Dug vek trajanja senzibilizovane emulzije

SPECIFIKACIJE

 • Senzibilizovanje emulzije: senzibilizovati emulziju sa Diazo Micro HD / nov Diazo senzibilizator nije preporučljivo rastvarati u vodi – spreman je za upotrebu. Učestalo ga mešati sve dok se potpuno ne rastvori. Kada je potpuno rastvoren ostaviti emulziju da odstoji sat vremena i otpusti vazduh.
 • Premazivanje: sito treba da bude potpuno odmašćeno, čisto i suvo. Koristeći automatsku mašinu za nanošenje emulzije polako naneti po dva premaza sa obe strane sita.
 • Sušenje: u sušari najmanje jedan sat pri max. temperaturi od 30 °C. Pripremljeno sito može biti eksponirano i posle 30 dana ukoliko nije izloženo toploti i direktnoj svetlosti.
 • Eksponaža: 60 sekundi uz sledeće parametre: sito – 120 T/cm, temperatura od 20°C, razdaljina od 1 m, halogenom lampom od 5000 W.
 • Razvijanje: u vodi 5 minuta na sobnoj temperaturi. Ispirati vodenim mlazom sve dok se matrica potpuno ne pojavi. Osušiti sito na sobnoj temperaturi ili u sušnici na max. 30°C.
 • Očvršćavanje – ojačavanje: nije preporučljivo.
 • Lakiranje: nije preporučljivo.
 • Retuširanje: može se izvršiti jedino ako se upotrebi Screen Filler –169000 na savršeno suvom situ.
 • Čišćenje: alate treba očistiti odmah posle upotrebe.
 • Obnavljanje sita: Polistripom – 161800

ROK TRAJANJA
Senzibilizovana emulzija: 6 meseci pri nešto nižim temperaturama 4-10°C. U originalnom pakovanju i temperaturi od 20°C – godinu dana.

VAŽNO
S obzirom da rezultati zavise od mnogih faktora preporučujemo da se obavezno izvrše probe pre štampe kako bi se postigli najbolji rezultati. Proizvod treba dobro izmešati pre upotrebe.