ARGON MANOUKIAN 20.000 Celloflex predstavlja polu-sjajnu boju baziranu na celulozi, koju karakteriše fleksibilnost, solidna neprovidnost i adheziona svojstva na širokom opsegu supstrata.

GLAVNE KARAKTERISTIKE

  • Visoka fleksibilnost
  • Solidna neprovidnost
  • Brzo sušenje
  • Bezolovne boje /TOYS/

PODLOGE ZA ŠTAMPU
Etikete, vodene i suve nalepnice, dekoracija drveta i kože, reklamni panoi od papira, kartona, polistirena, metalne ploče na kojima je oslojavanje urađeno pištoljem ili valjkom, dekoracija stakla za proizvodnju ogledala.

SPECIFIKACIJE
Štampanje: razredite boju pre upotrebe prema potrebama štampanja i dobro promešajte. Neophodno je da se štampanje obavi dobro naoštrenom rakel gumom i da sito bude odmaknuto od podloge / off contact /.

Sušenje: isparavanjem rastvarača za 10-15 minuta na sobnoj temperaturi. Sušenje u sušarama sa vrućim vazduhom je smanjeno na 1 minut, pa čak i kraće.

Prekrivanje: 40-50m2/kg u zavisnosti od boje i koristeći svilu 120 niti/cm.

POMOĆNI PROIZVODI
Transparentna baza 20.800 – za smanjenje intenziteta boje i za pripremu metalnih boja sa aluminijumskim ili bonzanim praškom.

Zlatna boja – 250 gr metalnog pigmenta, 750 gr transparentne baze.
Srebrna boja – 150 gr metalnog pigmenta, 850 gr transparentne baze. 
Mirisni ekstra spori razređivač 90.911 i usporivač 90.916 – kada se štampaju fini detalji i kada se rad obavlja u toplim prostorijama / 15% max./