ARGON MANOUKIAN 72.000 Vinyl Glo je boja koja je zasnovana na vinilu, fluorescentna, brzo sušeća i sa odličnom fleksibilnošću. Pogodna je za štampanje na skoro svim vrstama plastike, naročito svetlih nijansi ili bele boje.

GLAVNE KARAKTERISTIKE

  • Odličan stepen fluorescentnosti
  • Otpornost na svetlost: približno jedan mesec

PODLOGE ZA ŠTAMPU
Sito štampa PVC-a, samolepljivih etiketa, zastava, ambalaže i propagandnog materijala.

SPECIFIKACIJE
Štampanje: razredite boju pre upotrebe prema potrebama štampanja i dobro promešajte. Neophodno je da se štampa obavi dobro naoštrenom Vulkollan rakel gumom.

Sušenje: boja se brzo suši zbog isparavanja rastvarača. Na sobnoj temperaturi boja se suši za 10-15 minuta, dok u sušarama sa vrućim vazduhom /40-50 oC stepeni/ za 20-30 sekundi.

Prekrivanje: 30-40m2/kg, koristeći svilu od 120 niti/cm.

POMOĆNI PROIZVODI
Mirišljavi sprej 90.921 – dodati od 50-100% da bi se postigao željeni viskozitet, neophodan za prskanje.
Usporivač bez mirisa – max. 100% za štampanje finih detalja i kada se štampanje obavlja u toploj prostoriji.

ROK TRAJANJA
Kada se drži u originalnom – hermetički zatvorenom pakovanju, rok trajanja je najmanje godinu dana.