ARGON MANOUKIAN 85.000 Ondaflute je fleksibilna boja, bazirana na celulozi, koju karakteriše polu-sjajna površina. Posebno je pogodna za štampanje na flutiranom polipropilenu i polietilenu. Omogućava dobru adheziju na supstrate koji nisu bili podvrgnuti tretmanima pre štampanja, prethodno plamenovanje ili Corona tretman.

GLAVNE KARAKTERISTIKE

  • Veoma dobra svojstva štampanja
  • Veoma dobra stabilnost na situ

PODLOGE ZA ŠTAMPU
Futirani polipropilen i polietilen

SPECIFIKACIJE
Štampanje: razredite boju pre upotrebe prema potrebama štampanja i dobro promešajte. Neophodno je da se štampanje obavi dobro naoštrenom Vulkollan rakel gumom i da sito bude odmaknuto od podloge /off contact/.

Sušenje: boja se suši isparavanjem rastvarača. Sušenje na sobnoj temperaturi traje od 20-30 minuta, a u sušarama sa vrućim vazduhom na 40-50 oC stepeni znatno kraće /50-60 sekundi/.

Prekrivanje: 40-50 m2/kg u zavisnosti od boje i koristeći svilu od 120 niti/cm.

POMOĆNI PROIZVODI
Transparentna baza 85.800 za smanjenje intenziteta boje.
Thixotropic gel 85.880: za održavanje čiste tačke u polutonskom štampanju.
Matt agent 85.840: koristi se u svrhe postizanja matiranog izgleda supstrata.

ROK TRAJANJA
Kada se drže u originalnom – hermetički zatvorenom pakovanju rok trajanja je najmanje dve godine.