ARGON MANOUKIAN 92.000 Epoxser predstavlja seriju bi-komponentnih boja na bazi solventa sa sjajnim završnim slojem.

GLAVNE KARAKTERISTIKE
Dobra otpornost na rastvarače, toplotu, termičke udare i savijanje bezolovne boje (TOYS) koje su na raspolaganju.

SUPSTRATI
Aluminijum, metali, lamelirana plastika, staklo (ogledala), PCB oznake, predtretirani i prethodno plamenovani PP i PE (Corona tretman).

SPECIFIKACIJE
Kataliziranje i štampanje: pre upotrebe, boju treba katalizirati sa 10-20% u zavisnosti od potrebe štampanja 10% film na boji je čvrst, ali otporniji na rastvarače, 20% film na boji je fleksibilniji, ali manje otporan na rastvarače.

NAPOMENA
Katalizirana boja ima vek upotrebe od jednog dana, pošto je podložna porastu viskozisteta (razblažiti je ako je neophodno). Neophodno je da se (sito odmaknuto od podloge) štampanje obavi dobro naoštrenom Vulkollan rakel gumom.

SUŠENJE
Boja se suši isparavanjem rastvarača. Sušenje na sobnoj temperaturi je približno posle 1 sata. Sušenje u sušarama sa vrućim vazduhom je sledeće:

  • 15 minuta na 60 C
  • 5 minuta na 120 C
  • 3 minuta na 150 C

NAPOMENA: otpornost na rastvarače se nakon sušenja u sušarama na 150 oC, se postiže 20-30 minuta.

PREKRIVANJE
40/50 m2/kg u zavisnosti od boje koristeći svilu 120 niti/cm.

POMOĆNI PROIZVODI
Catalyst nr.9-51-981: 6% da poveća brzinu sušenja u sušarama.
Catalyst nr.20-51.982: 6% da poveća brzinu sušenja na sobnoj temperaturi.
Transparente Base 90.800(transparentna baza): koristi se kao lak za preštampavanje ili kao osnovni premaz za metale.
Additive for Overprint 90.975 (aditiv za preštampavanje): max 1% kao dodatak u 90.800 i boje da poboljša svojstva štampanosti na metalima.
Culying Paste 90.810: da doprinese satenskom izgledu standardnim bojama.

ROK TRAJANJA
Kada se drži u originalnom hermetički zatvorenom pakovanju, rok trajanja je preko 2 godine.