ARGON MANOUKIAN 94.000 Metalink predstavlja seriju metalik boja baziranih na vinilu. Posebno su napravljene za štampanje na PVC materijalima i termoplastičnim supstratima. 

GLAVNE KARAKTERISTIKE

  • Odlična svojstva štampanja i brzog sušenja
  • Satenski sjaj i neprovidnost
  • Dobra pokrivnost

PODLOGE ZA ŠTAMPANJE
Pogodna za štampanje na fleksibilnom, grubom i samolepljivom PVC-u, polistirenu,  drvetu, metalu,  plastičnim supstratima.

SPECIFIKACIJE
Štampanje: razredite boju pre upotrebe prema potrebama štampanja i dobro promešajte. Neophodno je da se štampanje obavi dobro naoštrenom rakel gumom.

Sušenje: boja se brzo suši isparavanjem rastvarača. Na sobnoj temperaturi traje približno 20 minuta, a u sušarama sa vrućim vazduhom na 40-50° C stepeni vreme sušenja je smanjeno na 50-60 sekundi.

Prekrivanje: 30-40m2/kg u zavisnosti od boje i koristeći svilu od 100 niti/cm.

POMOĆNI PROIZVODI
Retarder-usporivač 90.923: do 10% kada se štampaju fini detalji ili u zagrejanim prostorijama.
EXTRA SLOW / SPORI/ SUPER 90.911 i 90.931: do 10% da bi se povećala stabilnost boje na situ.

ROK TRAJANJA
Približno dve godine pod uslovom da se drži u originalnom, hermetički zatvorenom pakovanju.