ARGON MANOUKIAN Polilux predstavlja sjajnu sitoštamparsku boju, pogodnu za štampu na tretiranom polietilenu i polipropilenu.

GLAVNE KARAKTERISTIKE
Visok sjaj i pokrivnost, kao i velika fleksibilnost. Karakteriše je i velika brzina sušenja, te je pogodna za štampu velikih tiraža i upotrebu automatskih mašina. Moguće je štampati na papiru, kartonu, saobraćajnim znacima i uopšte kada je potrebno postići visoki sjaj. Napravljena je bez olova i teških metala, pa se može koristiti za izradu dečijih igračaka.

ŠTAMPA
Pre početka štampanja, boju treba dobro izmešati i razrediti u zavisnosti od toga šta se štampa. Štampa se upotrebom naoštrenog rakela (70-80 šora). Podloga treba da bude pripremljena plamenovanjem ili korona tretmanom, a ako nije potrebno je upotrebiti poligrip sušenje – na sobnoj temperaturi 15-20 minuta ili u sušnici 60-70 oC stepeni, 10-20 sekundi.

POKRIVNOST
25-30 m2/kg, ali to zavisi i od boje.

ČIŠĆENJE
Koristiti SOLVENT LQ 90920