ARGON MANOUKIAN Texiflock predstavlja prianjajuće sredstvo na vodenoj osnovi za transfer viskoznog i najlonskog (flock) papira.

GLAVNE KARAKTERISTIKE

  • Dobra elastičnost
  • Otisci su otporni na pranje vodom nakon transfera
  • Dobra stabilnost
  • Odlična štampa

UPOTREBA

Priprema: proizvod je spreman za upotrebu. Preporučujemo da se proizvod ne razređuje, samo ako je to izuzetno potrebno, da se sušenje uspori dodavanjem max. 5% usporivača Texilac Retarder Gel. Ako je potrebno, prianjanje preslikanog flock papira može se povećati prskanjem termoplastičnim prahom preko vlažnog otiska. Višak praha koji ostane nakon sušenja skida se četkom.

Štampanje: ravna sita: max. 34 niti/cm. Otisci se rade na način odraza u ogledalu kako bi se pojavio ispravan uzorak nakon transfera.

Sušenje: najbolji rezultati što se tiče sušenja postižu se sušenjem u peći pri 120 oC stepeni kroz 3 minuta i transferom pomoću tople prese pri 175-180 oC stepeni kroz 20-25 sekundi. Transfer se može izvršiti i peglom uz jednolično raspoređivanje pritiska po celoj površini. Papirnu podlogu treba odlepiti kada se tkanina i papir ohlade. VAŽNO: kraće vreme i/ili manje temperature, premda ne smetaju rezultatima primene, mogu umanjiti otpornost na trljanje i pranje.

Čišćenje: isperite sita i pribor hladnom vodom što je pre moguće.

Rezultati štampanja zavise od mnogih faktora i zato preporučujemo da se izvrše detaljna testiranja u cilju postizanja najboljih rezultata. Boju dobro izmešajte pre upotrebe i zaštitite od zamrzavanja.