ARGON MANOUKIAN Texiplast 7000 predstavlja seriju plastisol boja namenjenih za štampu na tekstilu, koje tkaninama daju različite efekte (metalik, srebro, zlato, somot i sl.).

GLAVNE KARAKTERISTIKE

  • Brzo međusušenje
  • Namenjena za direktnu štampu i transfer, pokrivna, sjajna i mekana
  • Polimerizuje na niskoj temperaturi

UPOTREBA

Priprema: Boja je spremna za upotrebu. Viskozitet se može smanjiti bez uticaja na pokrivnost dodavanjem do 2% Texiplast Aditiva 544. Da bi se dobila sjajna i elastična štampa dodaje se do 5% Texiplast Aditiva 33. Dodavanjem 5-20% aditiva za bubrenje dobija se reljefni efekat pri direktnoj štampi.

Boje: 18 različitih boja, plus bela, ekstra bela sa povećanom pokrivnošću i bela Fast za brzo sušenje sa infra crvenom lampom. Boje se mogu međusobno mešati u bilo kom odnosu. Žuta i crvena se mogu dobiti bez olova i teških metala u svom sastavu pod imenom Giallo medio i Rosso medio. Preporučujemo da se nikad ne mešaju više od tri osnovne boje, ne računajući belu.

Štampa: matrice izrađene od svile maksimalne gustine 90 niti/cm. Praksa je pokazala da se odlični rezultati dobijaju sa ređim sitima /34 linije/, a kolori od 60-90 linija.

Pranje: matrice i alat se peru sa preparatom Screen Clean ST.

Sušenje: sve boje izuzev Bianco Extra suše se na temperaturi 140-150 °C u roku 2-4 minuta.

Transfer štampa: štampa se na silikonskom papiru. Završna štampa je sa Texiplast Transferom, prema posebnom uputstvu. Ukoliko se želi preslikač, a da se ne upotrebi Texiplast Transfer, u tom slučaju posle štampe na silikonskom papiru polimerizacija se vrši na temperaturi od 110-120 °C u trajanju od 40-20 minuta. Transfer se vrši presom na temperaturi od 190 °C u vremenu od 15-20 minuta.