TIFLEX Flashcolor boje su brzo sušeće plastisol boje za tekstil, za direktnu ili štampu transfera.

Koriste se za štampu na svilama oslojenim sa Diazo S ili Fotopolimer S emulzijama. Gustina svile se bira po specifičnosti materijala za štampu.

Mogu se koristiti na dva načina:

Direktna štampa

Za ponavljanje otisaka više puta predlaže se blic sušenje posle svakog otiska. Posle sušenja na pogodnoj temperaturi otisak je suv na dodir i fleksibilan. Vreme sušenja i polimerizacije zavisi od sledećih faktora:

– vrste boje, nijanse i debljine sloja
– vrste, sastava i boje podloge za štampu
– upotrebljene opreme i parametara sušenja.

Kada je neophodno kratko vreme sušenja, preporučuje se Flash bela. Sušenje zavisi od debljine otiska (cela debljina filma boje treba biti na temperaturi sušenja), materijala podloge, dužine sušenja, nijanse boje i materijala (ekstremni slučaj predstavlja bela na crnoj podlozi) i strukture materijala.

Transfer štampa

– štampa se inverzno na silikonskom papiru
– sušenje otisaka u tunelu u trajanju od 1 minuta na 100- 105°C zavisno od materijala (u ovom stupnju procesa otisci mogu da se štampaju, pa tek onda polimerizuju)
– transfer na tekstil vrši se toplom presom pritiskom 3-5 bara i temperaturom od 170°C do 190°C u trajanju 20-30 sekundi
– uklanjanje silikonskog papira vršiti posle potpunog hlađenja.

Usaglašenost

Stalni asortiman uključuje 11 boja saglasnih sa Pantone® standardom.

Pre početka proizvodnje, preporučuje se da se provere usaglašenost boje i tekstila, kao i otpornost na pranje i uslove naznačene na etiketi artikla. Otpornost na pranje može biti smanjena dodavanjem nekih baza ili belom bojom (za pastelne i transpatentne boje). Otpornost na pranje takođe može biti smanjena fibrilizacijom (efekat kada niti tkanine probijaju kroz boju), ova pojava nije vezana za boju i proces polimerizacije. XD 150 katalizator se koristi da osigura potpunu polimerizaciju svakog sloja boje ili kada se koristi tkanina koja nije otporna na visoke temperature. Visoke temperature pranja zajedno sa jakim deterdžentima mogu dovesti do promene boje nekih nijansi uključujući srebrnu i zlatnu.