Štampa na tekstil je proces gde se željeni motiv štampa direktno na tekstilu preko računara i specijalnog štampača. Ova vrsta štampe omogućava postizanje neverovatnih efekata na tkanini, izuzetnu preciznost, perfektan otisak i postojanost boja.

Otisak je postojan na temperaturu, svetlost i pranje. Boje su ekološke, na vodenoj bazi, te se ovim dostignućem ostvaruje i funkcija zaštite okoline.

Kod ove štampe nema ograničenja u dizajniranju – dizajner ima neograničenu slobodu u kreiranju, a uzorak se može odmah uraditi bez većih troškova pripremanja. Takođe, nema ograničenja ni što se tiče tiraža. Pogodna je za velike tiraže, naročito za varijabilnu štampu tj. za štampanje više različitih motiva u datom tiražu bez nekog većeg uticaja na cenu. Takodje je pogodna za srednje i male tiraže.

Jedna od prednosti ove vrste štampe je mogućnost štampanja originalnih motiva po želji, unikata, tj. mogućnost štampanja jednog ili više različitih otisaka po povoljnoj ceni u odnosu na druge tehnike štampe.

Osim štampe na tekstil, prisutna je i tehnika termo transfera na tekstil, pomoću koje se termo presom prenose odrđene aplikacije na, uglavnom, odevne predmete (majice, kačkete i sl.)