CHEMICA Sunmark predstavlja polu-mat PVC fleks foliju, debljine 160 mikrona za termo transfer aplikacija.

Leto je idealno doba da date lični pečat vašim banerima i ciradama.

Savršeno rešenje za te svrhe je Chemica Sunmark.

Posebno je dizajnirana za primenu na materijalima osetljivim na visoke temperature, poput cirada i osetljivih tekstila.


SAVETI ZA NANOŠENJE

Prenos se vrši na temperaturi od 100°C, u trajanju od 15 sekundi pod srednjim pritiskom.