ORAGUARD 250AS je specijalna providna PVC folija, sa hrapavom površinom, zbog koje je pogodna za zaštitu unutrašnjih podnih aplikacija. Otporna na grebanje.

PODLOGA
Silikonski beli papir, 90 g/m2

LEPAK
Solventni poliakrilat, trajni

PRIMENA
Površine na kojima će se materijal primeniti moraju biti temeljno očišćene od prašine, masnoće ili bilo kakve prljavštine koja bi mogla da utiče na prilepljivanje materijala. Sveže lakirane ili obojene povšine se moraju prvo sušiti barem tri nedelje i potpuno konzervirati. Pored toga, moraju se poštovati informacije za primenu objavljene od strane kompanije ORAFOL.