ORAGUARD 290F je vrlo providna Cast PVC folija, sjajne i mat površine, sa visokim stepenom UV zaštite.

Koristi se za zaštitu velikih digitalno štampanih formata, kao što su aplikacije za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

U kombinaciji sa predloženim ORAFOL folijama za digitalnu štampu, preporučuje se kod primene svih aplikacija na vozilima.

PODLOGA
Silikonski beli papir, 36 mikrona debljine

LEPAK
Solventni poliakrilat, trajni

PRIMENA
Površine na kojima će se materijal primeniti moraju biti temeljno očišćene od prašine, masnoće ili bilo kakve prljavštine koja bi mogla da utiče na prilepljivanje materijala. Sveže lakirane ili obojene povšine se moraju prvo sušiti barem tri nedelje i potpuno konzervirati. Pored toga, moraju se poštovati informacije za primenu objavljene od strane kompanije ORAFOL.