ORALITE 5700 Engineer Grade Premium su vodootporne, samolepljive retroreflektujuće folije izuzetno otporne na koroziju i razređivače.

Retroreflektujući sistem sastoji se od katadioptričkih staklenih kuglica koje su utisnute u transparentni sloj plastičnog materijala. Glatka površina pokazuje visoku otpornost na grebanje, udarce i odlične mogućnosti za štampanje. Reflektujući podaci i boje na dnevnoj svetlosti prilagođene su međunarodnim standardima za reflektujuće materijale ove klase.

ORALITE reflektujuće folije serije 5700 su posebno izrađene za proizvodnju saobraćajnih znakova, putokaza, znakova upozorenja i informisanja, kao i za reflektujuće natpise, brojeve i simbole, koji su namenjeni za dugoročnu spoljnu upotrebu (7 godina).


PODLOGA
Silikonski papir presvučen poliesterom, 145 g/m². Pošto su broj proizvoda i “batch” (jedinstveni) broj stavljeni na papir presvučen silikonom, mogu se utvrditi svi parametri proizvodnje i sirovine.


LEPAK
Solvent poliakrilat, trajni.


PRIMENA
Površine na kojima će se materijal primeniti moraju biti temeljno očišćene od prašine, masnoće ili bilo kakve prljavštine koja bi mogla da utiče na prilepljivanje materijala. Sveže lakirane ili obojene povšine se moraju prvo sušiti barem tri nedelje i potpuno konzervirati. Korisnik mora pre primene materijala proveriti usklađenost izabranih lakova i boja. Pored toga, moraju se poštovati informacije za primenu objavljene od strane kompanije ORAFOL.