ORACAL MT72 Application Tape je polutransparentni montažni (transfer) papir sa dobrom dimenzionalnom stabilnošću i visokom otpornošću na vlagu. Specijalni sastav lepka omogućava jednostavan prenos kompjuterski isečenih slova i simbola, kod lepljenja na suve i mokre površine. Ova montažna folija pogodna je za skoro sve poznate tipove sjajnih ili mat folija.

LEPAK
Prirodna guma, srednje jačine lepka.

PRIMENA
Površine na kojima će se materijal primeniti moraju biti temeljno očišćene od prašine, masnoće ili bilo kakve prljavštine koja bi mogla da utiče na prilepljivanje materijala. Sveže lakirane ili obojene povšine se moraju prvo sušiti barem tri nedelje i potpuno konzervirati. Korisnik mora pre primene materijala proveriti usklađenost izabranih lakova i boja. Pored toga, moraju se poštovati informacije za primenu objavljene od strane kompanije ORAFOL.