RTAPE Clear Choice AT60 je prenosna (transfer) folija, koja se odlikuje visokim stepenom providnosti, što omogućava preciznije prenošenje aplikacija. Specijalni sastav modifikovanog akrilnog lepka omogućava jednostavan prenos kako grafika velikog formata, tako i kompjuterski isečenih aplikacija, kao što su slova i simboli.

Prenos aplikacija na željene površine olakšan je upravo zahvaljujući sastavu lepka, koji ne ostaje u tragovima prilikom odlepljivanje od same aplikacije. U slučaju da se transfer folija zalepi sama za sebe, odlepljivanje ne predstavlja problem, bez ikakvih oštećenja. Sama transfer folija se lako uklanja nakon primene.

RTAPE Clear Choice AT70 i AT75 je prenosna (transfer) folija, koja se odlikuje visokim stepenom providnosti, što omogućava preciznije prenošenje aplikacija. Pogodna je za prenošenje kompjuterski isečenih aplikacija (slova i simboli), sa komplikovanijih materijala kao što su npr. teksturirane folije.

Specijalni sastav modifikovanog akrilnog lepka i mikro kanala omogućava jednostavan prenos aplikacija na željene površine i ne ostaje u tragovima prilikom odlepljivanje od same aplikacije.  U slučaju da se transfer folija zalepi sama za sebe, odlepljivanje ne predstavlja problem, bez ikakvih oštećenja. Sama transfer folija se jednostavno uklanja (laka za cepanje).