ORACAL 8300 Transparent Cal folija je UV otporna, transparentno tonirana, sjajna, namenska folija traje do 5 godina i koristi se za trajno obeležavanje površina osvetljenih veštačkim svetlom, kao i za prozorsku grafiku.

Zadovoljava zahteve kompjuterizovane industrije obeležavanja znakova. Svojim efektom najpribližnije podseća na vitraž.

Moguće je lepljenje i na suvo i na mokro, pri čemu lepak ne menja boju.


PRIMENA

Površine na kojima će se materijal primeniti moraju biti temeljno očišćene od prašine, masnoće ili bilo kakve prljavštine koja bi mogla da utiče na prilepljivanje materijala.

Sveže lakirane ili obojene povšine se moraju prvo sušiti barem tri nedelje i potpuno konzervirati. Korisnik mora pre primene materijala proveriti usklađenost izabranih lakova i boja.

Pored toga, moraju se poštovati informacije za primenu objavljene od strane kompanije ORAFOL.