Prednosti laminacije PVC folije

Laminacija PVC folije ima sledeće prednosti:

  • Zaštita od habanja, ogrebotina, UV zračenja i drugih oštećenja
  • Povećana otpornost na habanje
  • Povećana otpornost na vodu
  • Povećana otpornost na UV zračenje
  • Povećana izdržljivost

Kako odabrati laminacijsku foliju

Prilikom odabira laminacijske folije, potrebno je uzeti u obzir sledeće faktore:

  • Tip štampane grafike
  • Namenu laminacije
  • Uslove upotrebe

Tip štampane grafike

Važno je odabrati laminacijsku foliju koja je kompatibilna sa tipom štampane grafike. Na primer, za štampu solventnim bojama potrebno je koristiti laminacijsku foliju koja je otporna na solvente.

Namena laminacije

U zavisnosti od namene laminacije, potrebno je odabrati laminacijsku foliju sa odgovarajućim karakteristikama. Na primer, za laminaciju reklamnih materijala potrebno je koristiti laminacijsku foliju koja je otporna na habanje i UV zračenje.